Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance appoints Aleksandra Rudzińska Counsel in Poland

  • en
  • pl
  • Language options

2 May 2023

Clifford Chance appoints Aleksandra Rudzińska Counsel in Poland

Leading international law firm Clifford Chance has appointed Aleksandra Rudzińska Counsel in Poland.

Aleksandra is a dual qualified lawyer (Polish qualified legal adviser and solicitor of England & Wales). She specialises in banking and capital markets law including, in particular, debt securities financing transactions. She advised on many bond, mortgage bond and other debt securities issuance programmes, including on prospectus issuances governed by Polish law and English law. She has worked on the pioneering transactions concerning the issuance of green bonds on the Polish market and EMTN issuance programmes.

Agnieszka Janicka, Managing Partner of Clifford Chance in Poland:
"I would like to congratulate Aleksandra on this great achievement and a significant step in her career at Clifford Chance. I am glad that such a talented lawyer is part of our team. I look forward to continue working with her and watching her grow and develop in the area of her expertise."

In total, Clifford Chance appointed 12 Senior Counsel and 39 Counsel across Continental Europe.

Aleksandra Rudzińska dołącza do grona counseli Clifford Chance w Warszawie

Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance ogłosiła awans Aleksandry Rudzińskiej na stanowisko counsel w Warszawie.

Aleksandra Rudzińska jest radcą prawnym oraz Solicitorem Anglii i Walii. Specjalizuje się w prawie bankowym oraz prawie rynków kapitałowych, w tym w szczególności w obsłudze transakcji finansowania za pomocą dłużnych papierów wartościowych. Doradzała w związku z wieloma programami emisji obligacji oraz innych dłużnych papierów wartościowych, w tym w związku z emisjami prospektowymi rządzonych prawem polskim oraz prawem angielskim. Była zaangażowana w pionierskie transakcje emisji zielonych obligacji na rynku polskim oraz w ustanowienie programów EMTN.

Agnieszka Janicka, Partner Zarządzająca warszawskiego biura Clifford Chance:
"Chciałabym serdecznie pogratulować Aleksandrze. Awans na stanowisko counsel to ogromne osiągnięcie i istotny etap rozwoju zawodowego w Clifford Chance. Cieszę się, że tak utalentowana prawniczka jest częścią naszego zespołu. Z przyjemnością będę kontynuować współpracę z nią i obserwować, jak rozwija się jej dalsza kariera i specjalizacja rynkowa".

Łącznie w europejskich biurach Clifford Chance 12 prawników awansowało na stanowisko Senior Counsel i 39 na stanowisko Counsel.