Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advises on two steel sector joint ventures highlighting antitrust capabilities in China

3 April 2023

Clifford Chance advises on two steel sector joint ventures highlighting antitrust capabilities in China

Leading international law firm Clifford Chance has advised on the global merger control filings for two joint ventures in the metals sector, deepening the firm's track record in a strategic industry of China's economy.

The first is advising Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (Baosteel), a subsidiary of the world's largest steel producer China Baowu Steel Group, on the establishment of a joint venture company between Baosteel and Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co., Ltd.

Baosteel mainly engages in iron and steel manufacturing, processing and distribution, information technology, carbon industry and finance business. Inner Mongolia BaoTou Steel Union is primarily active in the development and utilisation of mineral resources and the production and sale of steel products.

The second is advising Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd (TISCO), also a subsidiary of China Baowu Steel Group, on the establishment of a joint venture company among TISCO, PT Vale Indonesia Tbk (PTVI), and Shandong Xinhai Technology Co., Ltd. (Xinhai) to jointly operate the ferronickel processing project in the Bahadopi area of Sulawesi, Indonesia.

TISCO manufactures and distributes steel products, and is an integrated operation platform for China Baowu's stainless steel business. Indonesia Stock Exchange-listed PTVI is a mineral mining company and subsidiary of Vale, one of the largest producers of iron ore and nickel in the world. Xinhai is the pioneer of the integrated nickel-electricity model in China.

Partner Yong Bai said, "We are honoured to bring our global antitrust expertise to advise on these two important transactions in the steel industry, a foundational sector supporting the wider recovery and growth of the economy in China and regionally."

Yong led the cross-border teams advising on both transactions, with support from consultant Dayu Man in Hong Kong and trainee Ziwen Wang in Beijing. Counsel Iwona Terlecka, senior associates Anna Łyczakowska, Aleksandra Mielcarek, and Marta Michałek-Gervais, and associate Kamila Hora in Warsaw provided advice on the Polish antitrust aspects of the transactions. Both transactions also involved local counsel from multiple jurisdictions.

In addition to advising on numerous merger controls and foreign direct investment filings in China's metals sector, the firm's Greater China antitrust team is also a regular advisor on outbound investments of Chinese private and state-owned enterprises (SOEs), including recently Sinosteel's acquisition of control of Samancor Chrome in South Africa and China Three Gorges Spain's acquisition of a 619MW renewables portfolio in Spain from Nexwell Power.

 

高伟绅为钢铁行业两项合资交易所涉境外反垄断事务提供法律服务

国际领先律师事务所高伟绅为金属行业两项大型合资交易提供全球反垄断申报法律服务,进一步巩固了高伟绅在该战略性行业的领先经验。

第一项交易是为全球最大的钢铁生产商中国宝武钢铁集团有限公司的子公司宝山钢铁股份有限公司(以下简称“宝钢”)与内蒙古包钢钢联股份有限公司设立钢管产业合资公司提供全球反垄断申报服务。

宝钢主要从事钢铁制造、加工配送、信息科技、碳业及金融等主要业务。内蒙古包钢钢联股份有限公司主要从事矿产资源开发利用和钢铁产品生产与销售。

第二项交易是为中国宝武钢铁集团有限公司的子公司太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢”)与PT Vale Indonesia Tbk (PTVI) 和山东鑫海科技股份有限公司在印尼设立合资公司合作建设运营印尼巴哈多比镍铁项目提供全球反垄断申报服务。

太钢主要从事钢铁产品的生产与销售,是中国宝武不锈钢产业的一体化运营平台。PTVI是印尼证券交易所上市企业,其母公司淡水河谷是世界最大的铁矿石和镍生产商之一。鑫海科技是中国镍电一体模式的开创者。

合伙人柏勇表示:我们非常高兴能够再次利用我们全球反垄断业务实力为中国钢铁行业的两项重要交易提供法律服务。钢铁行业是支撑中国和亚洲地区全面复苏和经济增长的基础行业。

为以上两项交易提供法律服务的跨国团队由高伟绅大中华区反垄断业务主管合伙人柏勇律师牵头负责,由香港办公室外国法律顾问满大宇和北京办公室王资文提供支持。高伟绅华沙办公室资深顾问律师Iwona Terlecka、高级律师Anna Łyczakowska、Aleksandra Mielcarek和Marta Michałek-Gervais以及律师Kamila Hora亦为上述交易提供波兰反垄断法方面的法律服务。此外,多个国家的当地律师团队也参与了以上两项交易。

除为中国金属行业的多项并购和合资交易提供境外反垄断法律服务外,高伟绅大中华区团队还长期为中国国有企业和私营企业的境外投资提供反垄断和外国投资申报法律服务。近期相关经验包括中钢在南非收购Samancor Chrome的控制权和中国三峡集团西班牙公司收购Nexwell Power在西班牙619兆瓦的可再生能源资产组合。

Clifford Chance doradzała w związku z dwoma joint venture w sektorze stalowym, podkreślając tym samym swoje zasoby i możliwości antymonopolowe w Chinach

Wiodąca międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała w skali globalnej przy zgłoszeniu zamiaru dwóch koncentracji polegających na utworzeniu wspólnych przedsiębiorców (joint venture) w sektorze metalurgicznym, pomnażając w ten sposób dorobek firmy w strategicznej branży chińskiej gospodarki.

Pierwsza z transakcji obejmowała doradztwo na rzecz Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (Baosteel), spółki zależnej największego na świecie producenta stali China Baowu Steel Group, w związku z utworzeniem spółki joint venture pomiędzy Baosteel i Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co., Ltd.

Baosteel zajmuje się głównie produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żelaza i stali, technologią informacyjną, przemysłem węglowym i działalnością finansową. Inner Mongolia BaoTou Steel Union zajmuje się przede wszystkim rozwojem i wykorzystaniem zasobów mineralnych oraz produkcją i sprzedażą wyrobów stalowych.

Druga z transakcji obejmowała doradztwo na rzecz Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd (TISCO), również spółki zależnej China Baowu Steel Group, w związku z utworzeniem spółki joint venture pomiędzy TISCO, PT Vale Indonesia Tbk (PTVI) i Shandong Xinhai Technology Co., Ltd. (Xinhai) w celu wspólnej obsługi projektu przetwarzania żelazoniklu w rejonie Bahadopi w Indonezji.

TISCO produkuje i dystrybuuje wyroby stalowe i jest zintegrowaną platformą operacyjną dla działalności China Baowu w zakresie stali nierdzewnej. PTVI notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Indonezji jest spółką wydobywającą minerały i spółką zależną Vale, jednego z największych producentów rudy żelaza i niklu na świecie. Xinhai jest pionierem zintegrowanego modelu niklowo-elektrycznego w Chinach.

Jak powiedział Yong Bai (Partner w Clifford Chance Pekin): "Jesteśmy zaszczyceni, że możemy wnieść naszą globalną wiedzę antymonopolową, aby doradzać w tych dwóch ważnych transakcjach w przemyśle stalowym, podstawowym sektorze wspierającym szersze ożywienie i wzrost gospodarki w Chinach i w regionie".

Yong kierował zespołami transgranicznymi doradzającymi przy obu transakcjach, przy wsparciu Dayu Mana (Consultant) w Hongkongu i Ziwena Wanga Trainee) w Pekinie. Doradztwo w zakresie polskich aspektów antymonopolowych transakcji świadczyły w Warszawie Iwona Terlecka (Counsel), Anna Łyczakowska (Senior Associate), Aleksandra Mielcarek (Senior Associate) i Marta Michałek-Gervais (Senior Associate) oraz Kamila Hora (Associate). W obu transakcjach uczestniczyli również lokalni doradcy z wielu innych jurysdykcji.

Oprócz doradztwa w zakresie licznych zgłoszeń koncentracji i zgłoszeń bezpośrednich inwestycji zagranicznych w chińskim sektorze metalurgicznym, zespół Clifford Chance w Chinach jest również stałym doradcą w zakresie inwestycji zagranicznych chińskich przedsiębiorstw prywatnych i państwowych (SOE), w tym niedawnego przejęcia przez Sinosteel kontroli nad Samancor Chrome w RPA i nabycia przez China Three Gorges Spain od Nexwell Power portfela odnawialnych źródeł energii w Hiszpanii o mocy 619 MW.