Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advises R.Power on EUR 150m investment from Three Seas Initiative Fund, with the option of an increase to EUR 250m

  • en
  • pl
  • Language options

22 February 2023

Clifford Chance advises R.Power on EUR 150m investment from Three Seas Initiative Fund, with the option of an increase to EUR 250m

International law firm Clifford Chance advised R.Power on its recent investment transaction with Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF (3SIIF). Under the terms of the deal, 3SIIF will invest EUR 150m in R.Power, one of the fastest-growing companies on the European market of large-scale solar energy, and become a minority shareholder in the company. R.Power's current shareholders will retain a majority stake and continue to manage the company, while 3SIIF will have the option to increase its investment to a total of EUR 250m. Amber Infrastructure, a UK-based specialist international investment manager, is the exclusive investment adviser to 3SIIF.

The Clifford Chance legal team was led by Wojciech Polz (Partner). The team also included Paweł Puacz (Partner), Nick Fletcher (Of Counsel), Karol Kulhawik (Counsel), Zuzanna Potoczna (Associate), Tomasz Szekalski (Senior Associate), Marcin Markowski (Senior Associate) and Michał Beściak (Associate). They provided legal guidance and support throughout the investment process, including negotiations and finalization of the agreement with 3SIIF.

Kancelaria Clifford Chance doradzała R.Power przy inwestycji Three Seas Initiative Fund na kwotę 150 mln euro z możliwością zwiększenia do 250 mln eur

Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała grupie R.Power przy inwestycji funduszu Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF ("3SIIF"). Zgodnie z warunkami transakcji, 3SIIF zainwestuje 150 milionów euro w R.Power, jedną z najszybciej rozwijających się firm na europejskim rynku wielkoskalowej energetyki słonecznej, i stanie się mniejszościowym udziałowcem grupy. Obecni udziałowcy R.Power zachowają większościowy pakiet udziałów i nadal będą zarządzać grupą, a 3SIIF będzie mieć opcję zwiększenia swojej inwestycji do łącznej kwoty 250 milionów euro. Amber Infrastructure z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest wyłącznym doradcą inwestycyjnym 3SIIF.

Zespołem prawników Clifford Chance kierował Wojciech Polz (Partner). W skład zespołu weszli również: Paweł Puacz (Partner), Nick Fletcher (Of Counsel), Karol Kulhawik (Counsel), Zuzanna Potoczna (Associate), Tomasz Szekalski (Senior Associate), Marcin Markowski (Senior Associate) oraz Michał Beściak (Associate). Zespół Clifford Chance zapewnił wsparcie i doradztwo prawne w całym procesie inwestycyjnym, w tym w negocjacjach i finalizacji umowy z 3SIIF.