Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advised EIB on a loan granted to Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

  • en
  • pl
  • Language options

8 November 2022

Clifford Chance advised EIB on a loan granted to Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

International law firm Clifford Chance advised European Investment Bank on the intercreditor agreement entered into in connection with a PLN 1 billion subordinated loan granted to Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System Spółka Akcyjna by state fund PFR (PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych) and on the amendment agreements to four finance contracts made between European Investment Bank and Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Spółka Akcyjna.

The Clifford Chance team advising on the transaction was led and supervised by Grzegorz Namiotkiewicz (Partner), and included Maciej Bocheński (Counsel), Aleksandra Białyszewska (Associate) and Zuzanna Bartczak (Associate).

Clifford Chance doradzała EBI w związku z pożyczką udzieloną Operatorowi Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu w związku z umową pomiędzy wierzycielami zawartą w związku z pożyczką podporządkowaną w wysokości 1 mld PLN udzieloną Operatorowi Gazociągów Przesyłowych Gaz System Spółka Akcyjna przez fundusz państwowy PFR (PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych) oraz w związku z umowami zmieniającymi do czterech umów finansowania zawartych pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Spółka Akcyjna. 

Zespół Clifford Chance doradzający przy transakcji był kierowany i nadzorowany przez Grzegorza Namiotkiewicza (Partner), a w jego skład weszli Maciej Bocheński (Counsel), Aleksandra Białyszewska (Associate) oraz Zuzanna Bartczak (Associate).