Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advised on a wind farm financing transaction

  • en
  • pl
  • Language options

21 June 2022

Clifford Chance advised on a wind farm financing transaction

International law firm Clifford Chance advised a consortium of lenders consisting of DNB Bank, PZU and Santander Bank Polska on a facilities agreement with SPVs owned by DIF Capital Partners in relation to senior facilities (term loan, VAT facility and DSRF facility) and equity bridge loan facility granted by DNB Bank, in connection with the construction and operation of four wind farms with a total capacity of 108 MW.

The Clifford Chance team advising on the financing included Andrzej Stosio (Partner), Irena Floras-Goode (Counsel), Natalia Karasiewicz (Associate), Piotr Węcławowicz (Associate), Aleksander Smakosz (Associate) and Joanna Korycińska. The hedging-related aspects of the transaction were covered by Andrzej Stosio (Partner) and Artur Gładysz (Associate). Jared Grubb (Partner) advised on the English law aspects of the transaction. Paweł Puacz (Partner), Izabela Cybulska (Senior Associate) and Aleksandra Bartoszewicz (Associate) advised the lenders on the regulatory aspects of the transaction and conducted the due diligence of the wind farms.

Clifford Chance doradzała przy transakcji finansowania farm wiatrowych

Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała konsorcjum kredytodawców w składzie: DNB Bank, PZU oraz Santander Bank Polska w związku z umową kredytową ze spółkami celowymi należącymi do DIF Capital Partners w odniesieniu do kredytów uprzywilejowanych (kredyt terminowy, kredyt VAT i linia rezerwowa na obsługę zadłużenia (DSRF)) oraz kapitałowym kredytem pomostowym udzielonym przez DNB Bank, w związku z budową i eksploatacją czterech farm wiatrowych o łącznej mocy 108 MW.

W skład zespołu Clifford Chance doradzającego przy finansowaniu weszli Andrzej Stosio (Partner), Irena Floras-Goode (Counsel), Natalia Karasiewicz (Associate), Piotr Węcławowicz (Associate), Aleksander Smakosz (Associate) oraz Joanna Korycińska. Andrzej Stosio (Partner) oraz Artur Gładysz (Associate) zajmowali się aspektami transakcji związanymi z hedgingiem. Jared Grubb (Partner) doradzał w zakresie aspektów prawa angielskiego transakcji. Paweł Puacz (Partner), Izabela Cybulska (Senior Associate) oraz Aleksandra Bartoszewicz (Associate) doradzali kredytodawcom w zakresie aspektów regulacyjnych transakcji, a także przeprowadzili badanie due diligence farm wiatrowych.