Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advises Sibelco on its tender offer for the shares in Krynicki Recykling S.A.

  • en
  • pl
  • Language options

25 March 2022

Clifford Chance advises Sibelco on its tender offer for the shares in Krynicki Recykling S.A.

International law firm Clifford Chance advised Sibelco, a global material solutions company, on a tender offer for the purchase of all the shares in Krynicki Recykling, the largest glass recycling company in Poland.

Subscriptions to sell shares in the tender offer will be accepted from 12 April through 11 May 2022. If the threshold of at least 95% of the total votes at the general meeting of Krynicki Recykling is achieved as a result of the tender offer, Sibelco does not rule out commencing a squeeze-out of the minority shareholders, followed by a delisting of the company’s shares from trading on the stock exchange. The tender offer will be effective if existing shareholders submit subscriptions to sell at least 51% of the shares, i.e. 8,856,558 shares, and also upon Sibelco's obtaining the relevant approval of the president of the Polish Office of Competition and Consumer Protection ("UOKiK").

The Clifford Chance team was led by Wojciech Polz (Partner, Corporate/M&A), and the M&A team included Kamil Sarnecki (Senior Associate, Capital Markets), Karol Kulhawik (Senior Associate, Corporate/M&A), Zuzanna Potoczna (Associate, Corporate/M&A) and Krzysztof Regucki (Associate, Corporate/M&A). The team was further supported by Marta Michałek-Gervais (Senior Associate, Antitrust), Julia Piotrkowicz (Associate, Corporate/M&A), Paweł Puacz (Counsel, Energy & Environment Group) Michał Szczepanowski (Associate, Energy & Environment Group), Piotr Bogdanowicz (Counsel, Real Estate and Construction), Grzegorz Serafin (Junior Associate, Corporate/M&A) and Joanna Kamińska (Senior Associate, Employment).

Clifford Chance doradzała Sibelco w związku z ofertą nabycia akcji w Krynicki Recykling S.A.

Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała Sibelco, globalnej firmie oferującej rozwiązania materiałowe, w związku z ofertą nabycia wszystkich akcji w Krynicki Recykling, największej firmie przetwarzającej i uzdatniającej stłuczkę szklaną w Polsce.

Zapisy na sprzedaż akcji w ramach oferty przyjmowane będą od 12 kwietnia do 11 maja 2022 roku. Jeżeli oferta zakończy się osiągnięciem progu co najmniej 95% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu Krynicki Recykling, Sibelco nie wyklucza rozpoczęcia przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, a następnie wycofania akcji spółki z obrotu na giełdzie. Skuteczne przeprowadzenie oferty zależy od złożenia przez dotychczasowych akcjonariuszy zapisów na sprzedaż co najmniej 51% (tj. 8.856.558) akcji oraz od uzyskania przez Sibelco stosownej zgody prezesa UOKiK.

W skład zespołu Clifford Chance pod kierownictwem Wojciecha Polza (Partner, Departament Korporacyjny) wchodzili Kamil Sarnecki (Senior Associate, Rynki Kapitałowe), Karol Kulhawik (Senior Associate, Departament Korporacyjny), Zuzanna Potoczna (Associate, Departament Korporacyjny) i Krzysztof Regucki (Associate, Departament Korporacyjny). Wsparcie w transakcji zapewniali także Marta Michałek-Gervais (Senior Associate, Prawo Antymonopolowe), Julia Piotrkowicz (Associate, Departament Korporacyjny), Paweł Puacz (Counsel, Energetyka i Ochrona Środowiska), Michał Szczepanowski (Associate, Energetyka i Ochrona Środowiska), Piotr Bogdanowicz (Counsel, Departament Nieruchomości i Budownictwa), Grzegorz Serafin (Junior Associate, Departament Korporacyjny) oraz Joanna Kamińska (Senior Associate, Grupa Prawa Pracy).