Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advised mBank on the first STS synthetic securitisation in Poland

  • en
  • pl
  • Language options

29 March 2022

Clifford Chance advised mBank on the first STS synthetic securitisation in Poland

International law firm Clifford Chance advised mBank S.A. in connection with a synthetic securitisation transaction on a portfolio of corporate loans with the total value of PLN 8,922 million. As part of the transaction, mBank transferred a significant part of the credit risk of a selected securitised portfolio to an investor. The risk transfer of the securitized portfolio is performed through a recognised credit protection instrument, in the form of credit linked notes. UniCredit Bank AG acted as arranger and placement agent for the transaction.

According to mBank, it is the largest securitised portfolio in Central and Eastern Europe in terms of value. It was also the first STS synthetic securitization in Poland, as well as the first transaction in the Polish market executed entirely with a private sector investor, and the first Polish SRT trade with a credit linked note issued directly by the bank.

The Clifford Chance team advising on the transaction included: Timothy Cleary (Partner), Grzegorz Namiotkiewicz (Partner), Christopher Leonard (Senior Associate), Aleksandra Rudzińska (Senior Associate), Zuzanna Bartczak (Associate) and Oliver Tully.

Clifford Chance doradzała mBankowi przy pierwszej sekurytyzacji syntetycznej STS w Polsce

Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała mBankowi S.A. w związku z sekurytyzacją syntetyczną na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości 8.922 mln PLN. W ramach transakcji mBank dokonał przeniesienia na inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Przeniesienie ryzyka sekurytyzowanego portfela realizowane jest poprzez uznany instrument ochrony kredytowej w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym (obligacji CLN). Rolę organizatora i agenta ds. emisji w transakcji pełnił UniCredit Bank AG.

Zdaniem emitenta jest to największy pod względem wartości sekurytyzowany portfel w Europie Środkowo-Wschodniej. Przeprowadzona transakcja była także pierwszą sekurytyzacją syntetyczną STS w Polsce oraz pierwszą na polskim rynku transakcją przeprowadzoną w całości z inwestorem z sektora prywatnego, a także pierwszą w Polsce transakcją przeniesienia istotnej części ryzyka sekurytyzowanych aktywów (SRT) zrealizowaną poprzez obligacje CLN wyemitowane bezpośrednio przez bank.

W skład zespołu Clifford Chance doradzającego przy transakcji weszli: Timothy Cleary (Partner), Grzegorz Namiotkiewicz (Partner), Christopher Leonard (Senior Associate), Aleksandra Rudzińska (Senior Associate), Zuzanna Bartczak (Associate) oraz Oliver Tully.