Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advised a consortium of banks on the financing of acquisition of a portion of logistics assets and portion of bitumen business from Grupa Lotos by Unimot Investments

  • en
  • pl
  • Language options

18 January 2022

Clifford Chance advised a consortium of banks on the financing of acquisition of a portion of logistics assets and portion of bitumen business from Grupa Lotos by Unimot Investments

International law firm Clifford Chance advised a consortium of banks composed of mBank S.A. (as facility agent, security agent, lender and arranger), Bank Pekao S.A. and PKO BP S.A. (as lenders and arrangers) in connection with the execution of an acquisition facility agreement of up to PLN 360 million. Funds obtained under the facility will be utilised, among other things, to finance the acquisition of a portion of logistics assets and part of the bitumen business from Grupa Lotos S.A. by Unimot Investments sp. z o.o. (a subsidiary of Unimot S.A.).

The Clifford Chance team led by Mateusz Chruściak (Counsel) was composed of Wojciech Wątor (Associate) and Aleksandra Białyszewska (Junior Associate). Andrzej Stosio (Partner) exercised substantive supervision over the transaction.

Clifford Chance doradzała konsorcjum banków w związku z finansowaniem nabycia części aktywów logistycznych i części biznesu bitumicznego Grupy Lotos przez Unimot Investments

Międzynarodowa kancelaria Clifford Chance doradzała konsorcjum banków złożonemu z: mBank S.A. (jako agenta kredytu, agenta zabezpieczeń, kredytodawcy i aranżera), Banku Pekao S.A. oraz PKO BP S.A. (jako kredytodawców i aranżerów) w związku z zawarciem umowy kredytu akwizycyjnego do kwoty 360 mln PLN, z którego środki będą przeznaczone na, między innymi, sfinansowanie nabycia przez Unimot Investments sp. z o.o. (spółkę zależną od Unimot S.A.) części aktywów logistycznych oraz części biznesu bitumicznego od Grupy Lotos S.A.

Zespół Clifford Chance kierowany był przez Mateusza Chruściaka (Counsel). W jego skład weszli Wojciech Wątor (Associate) oraz Aleksandra Białyszewska (Junior Associate). Nadzór merytoryczny sprawował Andrzej Stosio (Partner).