Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

New counsel at Clifford Chance

  • en
  • pl
  • Language options

16 November 2020

New counsel at Clifford Chance

Clifford Chance is delighted to announce that Adelina Prokop and Mateusz Chruściak were promoted to Counsel on 1 November 2020.

Adelina Prokop is an advocate who focuses on dispute resolution in commercial, financial and international law. Adelina specialises in particular in investment arbitration.

Adelina has vast experience acting for clients in court and arbitration proceedings gained in Clifford Chance's Warsaw and London offices. She acts for foreign investors in international investment arbitration. She has acted in arbitration proceedings in Paris, London, Geneva, Brussels and Warsaw. She represents banks, financial institutions and auditors before the common courts and the Court of Justice of the EU. She has also advised clients from the energy, telecommunications, infrastructure and real estate sectors, as well as in disputes concerning unfair competition and M&A. According to independent legal directory Legal 500 EMEA, Adelina is a recommended lawyer in dispute resolution in Poland. Who’s Who Legal considers her as a Future Leader in arbitration in Poland.

Mateusz Chruściak is an advocate who specialises in finance, trading in receivables, securitization and unfunded credit protection instruments.

Mateusz has vast experience advising companies and financial institutions on corporate finance (including acquisition finance and project finance), restructuring transactions in the construction, energy, heavy industry and FMCG sectors and in transactions concerning the transfer of receivables. He focuses on transactions involving the sale of corporate debt (including portfolio transactions and secondary debt trading), sale of non-performing loans, securitizations (including true sale securitizations and synthetic securitizations), factoring, credit derivatives and other debt-trading related transactions. In 2019 he was a member of the structured debt team at Clifford Chance London, which advised on private and public securitization transactions (including transactions involving CMBS, RMBS and consumer loans).

Nowi counsele w Clifford Chance

Kancelaria Clifford Chance ma przyjemność poinformować, że z dniem 1 listopada 2020 roku, na stanowisko Counsel awansowali Adelina Prokop i Mateusz Chruściak.

Mec. Adelina Prokop jest adwokatem, specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych z zakresu prawa handlowego i finansowego oraz międzynarodowej ochrony inwestycji zagranicznych.

Adelina posiada znaczące doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, zdobyte w biurach Clifford Chance w Warszawie i Londynie. Reprezentuje inwestorów zagranicznych w międzynarodowych arbitrażach inwestycyjnych. Występowała przed sądami arbitrażowymi z siedzibą w Paryżu, Londynie, Genewie, Brukseli i w Warszawie. Reprezentuje banki, instytucje finansowe i audytorskie w postępowaniach regulacyjnych, przed sądami powszechnymi i Trybunałem Sprawiedliwości UE. Doradzała także klientom z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego, infrastrukturalnego i rynku nieruchomości, jak również w sporach na tle nieuczciwej konkurencji lub związanych z transakcjami fuzji i przejęć. Według Legal 500 EMEA, niezależnego międzynarodowego rankingu kancelarii prawnych, należy do grona prawników rekomendowanych w dziedzinie rozwiązywania sporów w Polsce. Uznana w międzynarodowym rankingu Who’s Who Legal jako przyszły lider (Future Leader) w postępowaniach arbitrażowych w Polsce.

Mec. Mateusz Chruściak to adwokat, specjalizujący się w transakcjach finansowania oraz obrotu wierzytelnościami, sekurytyzacji oraz w zakresie instrumentów nierzeczywistej ochrony kredytowej.

Mateusz posiada bogate doświadczenie w doradztwie zarówno na rzecz spółek jak i instytucji finansowych w finansowaniach korporacyjnych (w tym w finansowaniach przejęć oraz finansowaniach projektów), transakcjach restrukturyzacyjnych dotyczących sektora budowlanego, energetycznego, przemysłu ciężkiego oraz FMCG oraz w transakcjach dotyczących przeniesienia wierzytelności. W swojej praktyce koncentruje się na transakcjach sprzedaży wierzytelności korporacyjnych (w tym transakcjach portfelowych oraz secondary debt trading), sprzedaży wierzytelności straconych (non-performing loans), sekurytyzacjach (w tym sekurytyzacjach z elementem true sale oraz sekurytyzacjach syntetycznych), faktoringu, kredytowych instrumentach pochodnych oraz innych transakcjach związanych z obrotem wierzytelnościami. W 2019 r. był członkiem zespołu structured debt w londyńskim biurze Clifford Chance, doradzając w prywatnych i publicznych transakcjach sekurytyzacyjnych (w tym dotyczących papierów wartościowych zabezpieczonych spłatami korporacyjnych kredytów nieruchomościowych (CMBS), mieszkaniowych kredytów hipotecznych (RMBS) oraz pożyczek konsumenckich).