Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advised mBank in connection with the issue of bonds by Dino Polska S.A. in the amount of PLN 250 million

  • en
  • pl
  • Language options

8 October 2020

Clifford Chance advised mBank in connection with the issue of bonds by Dino Polska S.A. in the amount of PLN 250 million

Clifford Chance advised mBank as the arranger in connection with the issue of bonds by Dino Polska S.A. secured in the amount of PLN 250 million. The three-year collaterised securities were issued as part of a bond issue programme of up to PLN 500 million, on the establishment of which we also advised three years ago.

The Clifford Chance team which advised on the issue comprised: Grzegorz Namiotkiewicz (Partner), Grzegorz Abram (Counsel), Paweł Zagórski (Senior Associate) and Zuzanna Bartczak (Trainee).

Clifford Chance doradzała mBankowi w związku z emisją obligacji przez Dino Polska S.A. w kwocie 250 mln PLN

Kancelaria Clifford Chance doradzała mBankowi w roli organizatora w związku z emisją obligacji przez Dino Polska S.A. w kwocie 250 mln PLN. Trzyletnie zabezpieczone papiery wartościowe wyemitowano w ramach programu emisji do 500 mln PLN, przy ustanowieniu którego również doradzaliśmy trzy lata temu.

W skład zespołu Clifford Chance doradzającego w związku z emisją weszli: Grzegorz Namiotkiewicz (Partner), Grzegorz Abram (Counsel), Paweł Zagórski (Senior Associate) i Zuzanna Bartczak (Trainee).