Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

News and awards

Clifford Chance advised the lenders on a EUR 1.75 billion loan financing for PKN ORLEN, the biggest loan financing this year

  • en
  • pl
  • Language options

12 August 2020

Clifford Chance advised the lenders on a EUR 1.75 billion loan financing for PKN ORLEN, the biggest loan financing this year

Clifford Chance advised Bank Pekao and a consortium of 15 other financial institutions on the EUR 1.75 billion multicurrency renewable loan facility granted to PKN ORLEN. So far, this has been the biggest bank financing arranged for a Polish company in 2020.

Bank Pekao acted as financing coordinator and was also appointed facility agent.

The funds raised will be used for the refinancing of the existing renewable loan, the purpose of which is to finance general corporate needs and development projects. The funds will help the ORLEN Group to finance its key investment activities, including in the area of low- and no-carbon energy sources, modernisation of refinery and petrochemistry and implementation of innovative solutions in retail.

The Clifford Chance team advising on the transaction was composed of Maksymilian Jarząbek (Senior Associate) and Wojciech Wątor (Associate) who led the transaction under the supervision of Andrzej Stosio (Partner) and Jared Grubb (Partner).

Clifford Chance doradzała kredytodawcom w związku z największym w tym roku finansowaniem kredytowym w kwocie 1,75 mld EUR dla PKN ORLEN

Kancelaria Clifford Chance doradzała Bankowi Pekao wraz z konsorcjum 15 innych instytucji finansowych w związku z wielowalutowym kredytem odnawialnym w wysokości 1,75 mld EUR udzielonym spółce PKN ORLEN. Jest to największe finansowanie bankowe zorganizowane dla polskiej spółki do tej pory w 2020 r.

Bank Pekao pełnił rolę koordynatora finansowania oraz został wyznaczony jako agent kredytu.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na refinansowanie istniejącego kredytu odnawialnego służącego finansowaniu ogólnych celów korporacyjnych i projektów rozwojowych. Pomogą one w realizacji kluczowych działań inwestycyjnych Grupy ORLEN, w tym w obszarze nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, modernizacji rafinerii i petrochemii oraz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie sprzedaży detalicznej.

W skład zespołu Clifford Chance doradzającego w związku z transakcją weszli Maksymilian Jarząbek (Senior Associate) i Wojciech Wątor (Associate), którzy prowadzili tę transakcję pod nadzorem Andrzeja Stosio (Partner) i Jareda Grubba (Partner).