Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Istotne zmiany w postępowaniach sądowych z udziałem pracowników

31 October 2023

Ostatnie zmiany w kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych doprowadziły do istotnej poprawy sytuacji procesowej pracowników dochodzących swoich praw w sądzie. Pomimo że już dotychczas polskie sądy pracy były postrzegane jako pro-pracownicze, ostatnio ustawodawca wprowadził lub zmodyfikował istniejące rozwiązania pozwalające zabezpieczyć interesy pracowników poprzez zobowiązanie pracodawcy do ich dalszego zatrudniania w trakcie postępowania sądowego, a także ułatwił dochodzenie swoich roszczeń poprzez zniesienie opłat sądowych od pozwu. Rozwiązania te mogą przyczynić się do częstszego wszczynania przez pracowników postępowań sądowych przeciwko pracodawcom, a postępowania te będą wiązały się dla pracodawców z większym ryzykiem.

Download PDF