Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Novela zákoníku práce miří do Senátu

28 June 2023

V souvislosti s transpozicí dvou evropských směrnic se připravuje několik klíčových změn zákoníku práce, o kterých jsme Vás průběžně informovali v rámci prvního a druhého client briefingu a rovněž v rámci klientského semináře. Plánované změny se týkají zejména úpravy práce na dálku včetně hrazení nákladů, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, elektronizace doručování či rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele. Níže Vám shrnujeme aktuální znění novely, které prošlo třetím čtením v Poslanecké sněmovně a míří do Senátu.

Download PDF