Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Novela zákoníku práce: stav k 1Q 2023

10 February 2023

V souvislosti s transpozicí dvou evropských směrnic připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) několik klíčových změn zákoníku práce. Plánované změny se týkají zejména úpravy práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr či elektronizace doručování; o novele jsme Vás již informovali v rámci předešlého client briefingu a klientského semináře.

Download PDF