Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Nové závěry o BAT: přísnější regulace emisí a jak s ní naložit

4 December 2017

Dne 17. srpna 2017 byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách ("BREF") pro spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem nad 50 MW ("spalovací zařízení"), obsahující závazné Závěry o nejlepších dostupných technikách ("Závěry o BAT"). Závěry o BAT musejí být implementovány do integrovaných povolení spalovacích zařízení nejpozději dne 17. srpna 2021.
 

Download PDF