Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Středisko zájmů poškozené korporace: klíč k určení soudní pravomoci v internetových sporech

15 November 2017

Dne 17. října 2017 vydal Soudní dvůr Evropské Unie ("SDEU") rozsudek v řízení C-194/16 ve věci Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan proti Svensk Handel AB, ve kterém se poprvé zabýval otázkou mezinárodní soudní pravomoci k projednání žaloby na odstranění nesprávných údajů zveřejněných na internetu ve vztahu k právnické osobě. Útoky na pověst a dobré jméno právnických osob nejsou na internetu ojedinělé. Rozhodnutí přináší důležité upřesnění evropských pravidel o mezinárodní pravomoci civilních soudů, přivítají jej však spíše potenciální žalobci než potenciální žalovaní.

Download PDF