Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

7 November 2017

W dniu 27 października 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jeżeli Senat zaakceptuje nowelizację jeszcze w tym roku wejdą w życie przepisy, które zasadniczo zmienią zasady funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Sektor wod-kan czeka rewolucja. Nie będzie to jednak koniec zmian w tym sektorze. Ministerstwo Środowiska zapowiada bowiem rozpoczęcie prac nad zupełnie nową ustawą branżową.

Download PDF