Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Nowe przepisy o przetwarzaniu danych osobowych w obszarze zatrudnienia

20 October 2017

Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679) dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ("RODO"). Za naruszenie przepisów o przetwarzaniu danych osobowych przewiduje ono dotkliwe kary pieniężne – nawet 20 mln euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa. W celu dostosowania polskiego prawa do wymagań RODO, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekty szeregu regulacji, w tym zmian w Kodeksie Pracy.

Wydaje się, że intencją Ministerstwa Cyfryzacji była pewna liberalizacja obecnych polskich przepisów dotyczących przetwarzania danych pracowników i kandydatów do pracy, które są od lat poddawane szerokiej krytyce jako jedne z najbardziej restrykcyjnych na świecie. Niektóre proponowane zmiany wywołują jednak efekt odwrotny, wprowadzając istotne ograniczenia, bardziej restrykcyjne zarówno od obecnych przepisów, jak i wymogów RODO. Rozwiązania te nie przystają do obecnej praktyki rynkowej i nie uwzględniają racjonalnych potrzeb pracodawców stosujących korporacyjne polityki compliance w zakresie weryfikacji personelu.

Download PDF