Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Opłata zastępcza według nowych zasad – Sejm uchwalił małą nowelizację Ustawy o OZE

21 July 2017

Nowelizacja czeka teraz na akceptację (bądź poprawki) Senatu

20 lipca 2017 r. Sejm w błyskawicznym tempie przyjął "małą" nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii ("Ustawa o OZE"), która ma zmienić zasadę kalkulacji tzw. jednostkowej opłaty zastępczej. Nowelizacja nie była konsultowana z przedstawicielami sektora OZE czy bankami, mimo trwających równolegle konsultacji obejmujących kompleksową nowelizację Ustawy o OZE.

Download PDF