Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Inwestorzy wierzą w energetykę słoneczną w Polsce. Instalacje PV głównym zwycięzcą kolejnej aukcji OZE.

6 July 2017

Mimo ogólnego spowolnienia na rynku energii odnawialnej, potencjał sektora PV w Polsce stale rośnie. Jeszcze w 2013 roku łączna moc zainstalowana instalacji PV w Polsce nie przekraczała 2 MW. Dziś mamy już ponad 100 MW, a według informacji polskiego operatora sieci przesyłowych (PSE S.A.), w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym znajdzie się miejsce dla 2 GW mocy zainstalowanej w elektrowniach słonecznych.

Inwestorzy w sektorze energii elektrycznej, którzy planują uruchomienie instalacji PV mogą skorzystać z aukcyjnego systemu wsparcia dla instalacji OZE. W pierwszych aukcjach przeprowadzonych w 2016 i 2017r. wsparcie zostało zagwarantowane dla łącznie blisko 300 MW nowych projektów PV.

Download PDF