Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Czy będzie interwencja na rynku zielonych certyfikatów?

13 July 2017

12 lipca 2017r., w trakcie trwających konsultacji projektu kompleksowej nowelizacji ustawy o odnawianych źródłach energii ("Ustawa o OZE"), do polskiego sejmu wpłynął projekt "małej" nowelizacji tej Ustawy. Zmiany proponowane w tym projekcie dotyczą jedynie wysokości jednostkowej opłaty zastępczej poprzez powiązanie jej wysokości z rynkowymi cenami zielonych certyfikatów.

Download PDF