Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Nowa Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

26 June 2017

27 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji ("Ustawa"). Stanowi ona implementację tzw. dyrektywy odszkodowawczej.

Ustawa ma ułatwiać dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej deliktem prawa konkurencji. W tym celu wprowadza kilka nowych rozwiązań (jak wyjawienie środków dowodowych) lub zmienia dotychczasowe zasady (np. wprowadza domniemanie winy sprawcy naruszenia). Ustawa ustala jednocześnie specyficzne zasady odpowiedzialności za naruszenie prawa konkurencji, ale tylko w reżimie deliktu i tylko roszczeń odszkodowawczych (np. nie dotyczy roszczenia o zaprzestanie). W zakresie nieuregulowanym stosuje się kodeks cywilny ("k.c."). Roszczenia oparte na odpowiedzialności kontraktowej lub z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia będą zatem jak dotąd podlegać k.c. Wiele rozwiązań Ustawy będzie miało zastosowanie do porozumień wertykalnych i nadużyć pozycji dominującej, w przeciwieństwie do Dyrektywy, która skupia się na kartelach. Ustawa stosuje się także do naruszeń Prawa konkurencji o czysto krajowym charakterze (do których Dyrektywa nie ma zastosowania).

Download PDF