Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Tweede Kamer opent deuren voor meer offshore wind in 2023

23 March 2017

Wind op zee is enorm in kostprijs gedaald en zou daarom volgens de Tweede Kamer tot speerpunt van het Nederlandse energiebeleid gemaakt moeten worden. Vrijdag 14 februari heeft de Tweede Kamer een aantal moties aangenomen die de ambities van de Kamer op dit gebied benadrukken. De drie belangrijkste moties zijn de volgende:

  • de regering dient zo snel mogelijk een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een extra windpark op zee voor 2023, bovenop de in het Energieakkoord afgesproken ontwikkeling van 3500MW extra windenergie op zee voor 2023;
  • bij het onderzoeken van nieuwe zoekgebieden voor de realisatie van nieuwe windparken op zee, dient ook de optie meegenomen te worden om grotere gebieden in één keer aan te besteden; en
  • de Kamer heeft de regering gevraagd een geloofwaardig tussendoel te stellen voor de hoeveelheid duurzame energie in 2030, met als minimum 30% duurzame energie in dat jaar.

Minister Kamp gaf tijdens de bespreking van de moties echter aan dat deze haaks staan op de afspraken in het Energieakkoord.

Download PDF