Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Mezinárodní soudní pravomoc při žalobách proti členům orgánů obchodních korporací (Holterman Ferho)

8 December 2015

V rozsudku C-47/14 ve sporu Holterman Ferho Exploitatie BV et al. v. von Büllesheim definoval Soudní dvůr Evropské unie poprvé velmi zevrubně pravidla mezinárodní soudní příslušnosti pro projednání žalob, v nichž se evropské obchodní korporace domáhají náhrady škody proti členům svých orgánů. S ohledem na vysokou míru zapojení českých korporací do nadnárodních korporačních struktur je tento rozsudek podstatný i pro
tuzemskou praxi.

Download PDF