Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Istotne zmiany dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem i świadczeń rodzinnych

31 August 2015

W dniu 5 sierpnia 2015 r. Prezydent RP podpisał, a 31 sierpnia ogłoszono ustawę wprowadzającą istotne zmiany do Kodeksu pracy, modyfikujące dotychczasowy system urlopów związanych z opieką nad dziećmi. Równolegle 21 sierpnia 2015 r. ogłoszono zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzając świadczenie rodzicielskie dostępne m.in. dla osób bezrobotnych, studentów oraz osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, które wcześniej nie były uprawnione do zasiłku z tytułu macierzyństwa.


 

Download PDF