Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2015 r. (sygn. akt K 29/13) w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

16 June 2015

W marcu 2013 roku przygotowaliśmy opracowanie omawiające zagadnienie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ("Ustawa"). Z dniem wejścia w życie Nowelizacji, tj. od dnia 28 lipca 2011 roku, została rozszerzona grupa użytkowników wieczystych, którzy z tym dniem stali się uprawnieni do wystąpienia do właściciela tj. Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego z wnioskiem o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie postępowania administracyjnego. Dzięki Nowelizacji ustawy, po dniu 28 lipca 2011 r. prawo do żądania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nabyły m.in. osoby prawne. Uchylono ponadto termin graniczny żądania przekształcenia, którym była data 31 grudnia 2012 r. oraz zniesiono ograniczenia, co do rodzaju nieruchomości mogących być przedmiotem wniosku o przekształcenie.


 

 

Download PDF