Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Przepisy o bankowych tytułach egzekucyjnych niezgodne z Konstytucją

17 April 2015

14 kwietnia 2015 roku polski Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, którym orzekł, że niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej są przepisy prawa bankowego dotyczące bankowych tytułów egzekucyjnych (art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 128, ze zm.) ("Zakwestionowane Przepisy")). Zakwestionowane Przepisy utracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 roku.

Download PDF