Skip to main content

Clifford Chance

Clifford Chance

Briefings

Nowa ustawa o obligacjach

20 February 2015

W dniu 15 stycznia 2015 roku Sejm uchwalił, akceptując większość poprawek do pierwotnego projektu wprowadzonych wcześniej przez Senat, nową ustawę o obligacjach ("Nowa Ustawa"). Po jej podpisaniu przez Prezydenta w dniu 2 lutego 2015 r. nowa ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2015 r., zastępując dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 730, t.j.) ("Obecna Ustawa").

Nowa Ustawa, podobnie jak jej poprzedniczka, reguluje zasady rządzące emisją obligacji, a także inne kwestie prawne związane z obligacjami, takie jak nabywanie, zbywanie oraz wykup obligacji, ustanawianie i zmiana warunków emisji, funkcjonowanie zgromadzenia obligatariuszy czy odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy.

Download PDF